5 کمپین اینفلوئنسری که واقعا به موفقیت رسیده‌اند

5 کمپین اینفلوئنسری که واقعا به موفقیت رسیده‌اند

کمپین اینفلوئنسری بعنوان یکی از تاثیرگذارترین استراتژی‌های اینفلوئنسری شناخته شده اند. مخاطبین جدید اضافه شده‌اند، تصویر برند بهبود یافته، حجمه و جذب افراد نیز بدست آمده…. بسیاری از برندها به نتایج خوبی دست یافته‌اند، ولی تعداد خیلی کمی می‌دانند که چگونه از پتانسیل کمپین اینفلوئنسری مانند این کمپانی‌ها به سود خود استفاده کنند. حال سینرجی مدیا این کمپین‌ اینفلوئنسری را جمع کرده است و می‌توانیم نگاهی به آنها بیندازیم.

 

1) دنیل ولینگتون

این سازمان دیدبانی استراتژی اینفلوئنسری خود را منحصرا براساس کمپین‌هایی با اینفلوئنسر‌ قرار داده. در محلی که تمایز مشکل است چگونه می‌توانند در کنار دیگر برندها دوام بیاورند؟ آنها این کار را با یک عمل منحصر به فرد که اینفلوئنسر‌ها در قالب یک پیام آنرا بیان می‌کنند انجام می‌دهند.
با این وجود که از صدا و تریبون اینفلوئنسر‌ها استفاده می‌کنند، تیم اطمینان حاصل می‌کن