باورهای نادرست درمورد اینفلوئنسر‌ها

باورهای نادرست درمورد اینفلوئنسر‌ها

تعداد زیادی باورهای نادرست درمورد اینفلوئنسر‌ها و کاری که می‌کنند وجود دارد. بعضی از مردم ممکن است آنها را با داشتن زندگی‌های عالی و بدون نقص تصور کنند که هیچ مشکلی ندارند و دنیا را از پشت عینک‌هایی به رنگ رز تماشا می‌کنند. ولی آنها ممکن است در اشتباه باشند! اینفلوئنسر‌ها مردم عادی هستند، درست مانند ما. بخاطر همین است که ما آنها را دوست داریم و حرفشان را باور می‌کنیم. سینرجی مدیا این مورد و دیگر افسانه‌های محلی درمورد اینفلوئنسر‌ها را رد می‌کند. زیرا اینفلوئنسر‌ها مردم واقعی هستند و بعنوان مصرف‌کننده ما آنها را دوست داریم.

 

آنها با هر برندی که به آنها پول بدهد کار می‌کنند.

یک اینفلوئنسر خوب همیشه وقتی فرصت همکاری با یک برند پیدا می‌کند در تطابق با ضوابط شخصی خودش عمل می‌کند.
آنها به ارزش‌های خود وفادار هستند و در کمپین‌هایی که چیز با ارزشی به جامعه هوادران آنها اضافه کند شرکت می‌کنند.